top of page

Activist Turbofucker rammelt aan de poorten bij WNN Nieuwsmedia

Investeringsfonds breidt belang in mediaconglomeraat uit, roept om veranderingen

Van onze redacteur aan de Zuidas

Blijkens een vandaag ingediende melding bij de Autoriteit Financiële Markten heeft het activistische investeringsfonds Turbofucker Catalyst Fund haar belang in WNN Nieuwsmedia N.V. vergroot tot meer dan 25%. Volgens marktkenners beoogt Turbofucker hiermee het zittend management van het in Tilburg gevestigde beursfonds onder druk te zetten om de eerder afgeketste overnameonderhandelingen met de Poststraat Media Group weer vlot te trekken. Bronnen binnen WNN Nieuwsmedia bestempelen de actie van Turbofucker echter als een poging tot een vijandige overname van binnenuit en sluiten het eventueel activeren van beschermingsmaatregelen niet uit.


Het op de Kaaiman Eilanden gevestigde Turbofucker heeft zich in het verleden al herhaaldelijk geroerd binnen WNN Nieuwmedia. Volgens Turbofucker is er onvoldoende synergie tussen de verschillende bedrijfsonderdelen binnen het Tilburgse mediaconglomeraat en zou het aanzienlijk ondergewaardeerde bedrijf meer waarde voor haar aandeelhouders kunnen creëren door zich volledig te richten op de winstgevende nieuwsdienst WNN en alle andere divisies, waaronder het niet-renderende dochtermaatschappij Van Sonstraat 30 af te stoten. Voor laatstgenoemde divisie leek met het eveneens in Tilburg gevestigde Postraat Media Group reeds een potentiële koper gevonden te zijn. Eind vorige week bracht bestuursvoorzitter van Postraat Media Group Jeroen van Arendonk, zelf een man met geruime M&A ervaring binnen de mediawereld, een indicatief bod uit op Van Sonstraat 30 van EUR 0,01 per aandeel. Dit bod werd echter door het bestuur van WNN Nieuwsmedia zonder enige nadere motivering als te laag bestempeld en terzijde geschoven.

Het zittend bestuur van WNN Nieuwsmedia heeft in plaats daarvan aangegeven vast te willen houden aan de conglomeraat-strategie. Met het oog hierop presenteerde het bestuur begin deze week het “Van Sonstraat Phase 2 Development Project”, met als doel om de kwakkelende divisie weer winstgevend te maken. Voor fundmanagers Willem Gooskens en Arjan de Winter van Turbofucker was hiermee de maat vol. “Dit is geen corrigerende tik meer, maar een regelrechte klap in het gezicht van de aandeelhouders van WNN Nieuwsmedia! Banaan in je hol is nog te zacht uitgedrukt!” liet De Winter zich ontfloerst op een persconferentie ontvallen. Het bleef echter niet bij deze tumulteus verlopen persconferentie. In een vandaag uitgelekte brief aan het bestuur van WNN Nieuwmedia schreef Gooskens namens Turbofucker het volgende: “Een strategische samenwerking met Postraat Media Group is de enige manier voor dit bedrijf om waarde te creëren. Met onder meer Joeri Brushinski en Diederick van den Bouwhuijsen heeft Postraat Media Group bij uitstek het talent in huis om inkomsten te genereren. Dit heeft aandeelhouders van Postraat Media Group, waaronder ikzelf, in het verleden ook zeker geen windeieren gelegd. Het door het bestuur zonder enige reden van de hand wijzen van deze samenwerking staat voor mij gelijk aan het verzaken van de plichten ten opzichte van de aandeelhouders en het frusteren van de potentiële groei van WNN Nieuwmedia. Turbofucker doet daarom een klemmend beroep op het bestuur om de onderhandelingen met Postraat Media Group te hervatten en zich maximaal in te spannen voor haar aandeelhouders.”

Het bestuur van WNN Nieuwsmedia onthield zich desgevraagd van commentaar op de brief van Turbofucker, stellende dat zij de brief momenteel bestuderen en op een later moment met een officiële reactie zullen komen. Ondertussen gonst het op de beursvloer echter van geruchten dat de voorzitter van de Stichting Continuïteit Met Gevuischte Groet, Hoi Leung Chiu, zich bezint op mogelijke maatregelen teneinde het door hem in 1992 opgerichte mediabedrijf van een eventuele inmenging door Turbofucker en Poststraat Media Group te verlossen. In 1997 verkreeg de stichting een optie om in geval van een dreigende vijandige overname van WNN Nieuwsmedia een pakket preferente beschermingsaandelen te verkrijgen. Juristen sluiten niet uit dat Chiu over zal gaan tot uitoefening van de optie van de stichting, waarna verdere escalatie van het conflict en de gang naar de Ondernemingskamer voor partijen slechts een kwestie van tijd lijkt te zijn. Ook is het bestuur van WNN Nieuwsmedia volgens bronnen dichtbij het bedrijf zelf de zoektocht naar een zogeheten “white knight” begonnen om zo de toekomst van hun onderneming in eigen hand te houden. De naam van Koestraat Global Enterprises schijnt daarbij herhaaldelijk gevallen te zijn. CEO Boris de Cock van dit bedrijf wenste echter met het oog op een voor hem cruciale aandeelhoudersvergadering op 21 juni niet op deze geruchten in te gaan.

1 weergave0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

We zijn je niet vergeten Benno…..

‘’Waar Pluto in 2006 zijn erkenning verloor in de ogen van de astronomische kringen, raakte Benno van Smeersel deze kwijt in de Vidraatse kringen toen hij zich afgelopen jaar nog steeds in een ellipti

Spookhuysch

Na een week van objectieve verslagen uitbrengen over het reilen en zeilen van de leden der TSR Vidar, is het WNN nu ook gestuit op merkwaardige activiteiten binnen het eigen Dispuut. Paranormale activ

‘Hallo Merol Merol, de Merol is van mij’

Hoe zeer ze het ook proberen te verbloemen, dat er iets broeit in de heksenketel van Flopensa staat vast. Geen enkele Vidraat is het volgende beeld vreemd; de verplettering van een tedere meisjes ziel

Kommentarer


bottom of page