top of page

CSI Vidar

Tijdens de verkiezingsALV woensdag jongstleden kwam er een kwalijke zaak aan het licht tijdens het oplezen van “de post in/uit”.

Er had verzilting plaatsgevonden op Vidar. Dit kwam aan het licht bij de ontdekking van verdord onkruid onder het balkon en de tegels sloegen op verschillende plaatsen geel uit. Verziltingsbestrijdingsdienst A. Zijn zocht de oorzaak in neerdalende urinedeeltjes uit de mannelijk schenktuit. Met deze informatie ging het onderzoeksteam aan de slag. Hier zou een maximale boete immers op kunnen volgen als de daders bij de kladde gegrepen konden worden.Als donderslag bij heldere hemel werden enkele mannen in de ALV gepresenteerd. De zaak zou opgelost zijn. Maar wat als de tenlastelegging niet bewezen kan worden, omdat de dagvaarding nooit is aangekomen. Normaliter zou er vrijspraak volgen. Of zou het proces nog niet zijn begonnen en kan er als nog een dagvaarding verstuurd worden. Wellicht kan men zich nog beroepen op onverschuldigbare foute versturing van de procesdocumenten als schulduitsluitingsgrond? De onderzoekskamer beraad zich nu over te nemen stappen.

Gelukkig bleef de PH-waarde van de zuurtegraad in de ALV neutraal.

4 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

We zijn je niet vergeten Benno…..

‘’Waar Pluto in 2006 zijn erkenning verloor in de ogen van de astronomische kringen, raakte Benno van Smeersel deze kwijt in de Vidraatse kringen toen hij zich afgelopen jaar nog steeds in een ellipti

Spookhuysch

Na een week van objectieve verslagen uitbrengen over het reilen en zeilen van de leden der TSR Vidar, is het WNN nu ook gestuit op merkwaardige activiteiten binnen het eigen Dispuut. Paranormale activ

‘Hallo Merol Merol, de Merol is van mij’

Hoe zeer ze het ook proberen te verbloemen, dat er iets broeit in de heksenketel van Flopensa staat vast. Geen enkele Vidraat is het volgende beeld vreemd; de verplettering van een tedere meisjes ziel

Comments


bottom of page