top of page

Kredietcrisis bereikt d’n TSR

De aanhoudende kredietcrisis heeft afgelopen week ook Vidar getroffen. Onder andere de prijzen van de benodigde grondstoffen zijn met 19% gestegen. Het bestuur heeft besloten maatregelen te treffen om de dreigende tegenvallende resultaten aan het einde van het jaar te compenseren. “We kunnen er niet meer omheen. De verenigingskas staat onder druk. Het betreurt ons echter wel dat uiteindelijk de leden het in de portemonnee moeten gaan voelen”, aldus QD Agterberg. Een pint op d’n TSR is met ingang van vandaag te verkrijgen voor 1 euro.

Een aspect is echter achterwege gebleven op de ALV. Het Duitse Empacher heeft op haar site de jaarscijfers bekend gemaakt. Ook zij heeft te kampen met tegenvallende winstcijfers. Er wordt zelfs verlies geleden. Ze ontkomen er niet aan banen te schrappen. Inmiddels is er bij de Wirtschaft door Empacher om werktijdverkorting gevraagd. De woordvoerder van de KNSRB heeft als verklaring laten weten dat verenigingen langer met hun boten doen. De RAC heeft inmiddels ook laten weten haar botenplan aan te zullen passen voor de langere termijn. “Aan onze piramide benadering zullen we niet langer meer vast kunnen houden”, aldus Broeren. “We zullen moeten roeien met de riemen die we hebben. Er is tot op heden geen vooruitzicht op nieuwe”, aldus V.P. Gebraad.

Maar er is hoop! In tijden van onrust en financiele tegenval verbroedert de omgeving. “We moeten er voor zorgen dat we dit met de hele vereniging, met alle leden, te boven komen. We kunnen ons niet permitteren te verstarren”, aldus de Praeses. De eerste initiatieven zijn opgepakt. Fashion Alberto stelde zijn boot spontaan ter beschikking aan de vereniging, onder de woorden: “Doe ermee wat jullie willen. Verkoop ‘m, verhuur ‘m of zet ‘m desnoods in de fik!” De vereniging was het er over eens dat we aan boten niet hoeven te verdienen en stemde unaniem voor verbranding. Ook is voor vanavond The Pianoman, D. Kleijnen, weer uit de kast getrokken om de boel weer eens als vanouds op te zwepen. Tegen betaling zal hij voor ieder zijn of haar favoriete nummer ten gehore brengen. Onder de slogan Een avond Benefiet, want die euro voor het bier betalen we niet! zal er met de opbrengst getracht worden de verhoging van de bierprijs nog enkele maanden uit te stellen.

Komt allen en spek de kas!

1 weergave0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

We zijn je niet vergeten Benno…..

‘’Waar Pluto in 2006 zijn erkenning verloor in de ogen van de astronomische kringen, raakte Benno van Smeersel deze kwijt in de Vidraatse kringen toen hij zich afgelopen jaar nog steeds in een ellipti

Spookhuysch

Na een week van objectieve verslagen uitbrengen over het reilen en zeilen van de leden der TSR Vidar, is het WNN nu ook gestuit op merkwaardige activiteiten binnen het eigen Dispuut. Paranormale activ

‘Hallo Merol Merol, de Merol is van mij’

Hoe zeer ze het ook proberen te verbloemen, dat er iets broeit in de heksenketel van Flopensa staat vast. Geen enkele Vidraat is het volgende beeld vreemd; de verplettering van een tedere meisjes ziel

Comments


bottom of page