top of page

***** Nieuwsflits : Crisis voorbij *****

In zijn vandaag gepubliceerde artikel heeft Prof. dr. H Schaap aangegeven dat de crisis en daarmee de recessie donderdag middag om 11:23 is geëindigd. Dit is gebaseerd op de laatste versie van het Prof. Schaamrood groeimodel welk in december verleden jaar werd gepresenteerd.

Schaap, is in wetenschappelijke kringen omstreden. Het schaamrood groeimodel 1.1 zou achterhaald zijn, omdat het niet rekening zou houden met inflatie, rentestanden, en het recente succes van Geert Wilders. In de praktijk wordt Schaap geprezen om de eenvoud van zijn groeimodel. Hieronderzullen wij kort het model omschrijven en toelichten

Schaamrood Groeimodel ™: (1.1) g = 3 (waarbij g staat voor groei, en 3 staat voor het getal drie)

Schaap concludeert in zijn artikel dat op basis van het groeimodel geen plaats is voor krimp maar dat er altijd sprake is van groei (namelijk 3). De recessie is dus ten einde. De Aex Noteert op dit nieuws direct 0,82% hoger.

1 weergave0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

We zijn je niet vergeten Benno…..

‘’Waar Pluto in 2006 zijn erkenning verloor in de ogen van de astronomische kringen, raakte Benno van Smeersel deze kwijt in de Vidraatse kringen toen hij zich afgelopen jaar nog steeds in een ellipti

Spookhuysch

Na een week van objectieve verslagen uitbrengen over het reilen en zeilen van de leden der TSR Vidar, is het WNN nu ook gestuit op merkwaardige activiteiten binnen het eigen Dispuut. Paranormale activ

‘Hallo Merol Merol, de Merol is van mij’

Hoe zeer ze het ook proberen te verbloemen, dat er iets broeit in de heksenketel van Flopensa staat vast. Geen enkele Vidraat is het volgende beeld vreemd; de verplettering van een tedere meisjes ziel

Comments


bottom of page