top of page

“Schande voor de rechtsgang”

Zojuist heeft de rechter aan het gerechtshof in Den Bosch zijn vonnis uitgesproken in de casus Knorsity v. Phocas inzake het dossier hoofdnummer ZRB. De uitkomst was een Oud-Hollandsch compromis.


De rechter bepaalde dat het hoofdnummer LB 4+ en de Knorsity samengevoegd worden. Dat wil zeggen: deelname aan de Knorsity is inderdaad alleen mogelijk voor de verenigingen Vidar, Phocas en Asopos. Desalniettemin, deelnemers mogen alleen in de lichte gewichtsklasse zijn en de beginnelingen-status hebben. Ook lichte heren beginnelingen van andere verenigingen mogen meedoen aan deze wedstrijd, alleen dan niet onder de noemer Knorsity. De facto is er door deze uitspraak van de rechter dus een Knorsity gecreeerd met een open karakter.

Advocaat Spong was verbolgen over de, door hem genoemde, kortzichtige uitspraak van de rechter. “Dit is het dieptepunt voor Vidar, de Knorsity, het kamprecht en de mensheid in zijn algemeen.” Spong kondigde aan een nieuw kort geding aan te spannen en iedereeen te besmaden die op zijn pad durft te komen: “Deze tripartite Kongsi doet geweld aan de waarheid!” 

De meningen van de praesides van de Knorsity-verenigingen waren ronduit verdeeld. Paul V. noemde de uitspraak een rechterlijke dwaling en dreigde de ZRB in zijn geheel niet door te laten gaan. Wie hij hiermee voor de voeten zou stoten, is de redactie ontgaan. Chriet Tutelaer, Asopos-voorzitter, was wat minder duidelijk in zijn uitspraak: “Je zou ze de kost moeten geven!” Kim Yong-Il sprak namens Phocas klare taal: “De rechter heeft ons belang goed vertegenwoordigd en nu kunnen we alsnog in onze sterkste formatie aan het hoofdnummer deelnemen.”

Voor Vidar wringt hem de schoen hier juist. Veugen kondigde aan in allerijl vier lichte-heren Vidraten te zoeken die nooit toevallig tegen een blikje zijn aangelopen. Aanmelden kan via dit medium of op Veugen’s mobiele nummer : 06-5421282. Een ieder die zich geroepen voelt, grijp uw kans om Vidar’s eer te verdedigen in de Knorsity 2007 (gedeeld hoofdnummer ZRB Phocas Lustrumwedstrijden 2007)!

3 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

We zijn je niet vergeten Benno…..

‘’Waar Pluto in 2006 zijn erkenning verloor in de ogen van de astronomische kringen, raakte Benno van Smeersel deze kwijt in de Vidraatse kringen toen hij zich afgelopen jaar nog steeds in een ellipti

Spookhuysch

Na een week van objectieve verslagen uitbrengen over het reilen en zeilen van de leden der TSR Vidar, is het WNN nu ook gestuit op merkwaardige activiteiten binnen het eigen Dispuut. Paranormale activ

‘Hallo Merol Merol, de Merol is van mij’

Hoe zeer ze het ook proberen te verbloemen, dat er iets broeit in de heksenketel van Flopensa staat vast. Geen enkele Vidraat is het volgende beeld vreemd; de verplettering van een tedere meisjes ziel

Comments


bottom of page