top of page

Valse start KMT-traject

De eerste ALV van het jaar is amper doorgehamerd of het gerommel begint al weer. Daar waar Mijl junior afgelopen jaar alle moeite heeft gedaan de BAC en RAC met een goed voorstel te laten komen om de problematiek omtrent de KMT’s te ondervangen, is het bestuur Kreté die dat in de wind lijkt te slaan. Het leek er even op of Van der Mijl iets goeds achter ging laten. Een compromis werd bereikt; de disputen houden rekening met sjaars die in voortraining zitten, welke niet onnodig belast zullen worden; de coaches zullen met een duidelijk schema komen en zullen daarbij rekening houden met de woensdagen, waarop de disputen collectief haar KMT’s houden. Het eerste is gelukt! Alle disputen hebben hun risicomanagement aan weten te passen en zijn daarbij transparant geweest naar haar moederonderneming. Van wederkerigheid was bij de start van de KMT echter geen sprake. “Ik ben aangeslagen over de laksheid van het bestuur op dit gebied“, aldus commissaris groentijd Van Rooij. “Ik ben dan ook niet van plan dit ongemoeid te laten!” De constructie die het bestuur maakt bij het overtreden van afspraken op d’n TSR komt neer op een maximale boete van 27,50 euro. Omgerekend naar de hoofdelijke lasten van de bewindvoerders is dat 27,50 / 9 = 3,056 euro p.p. Dezelfde rekensom zou betekenen dat in ons geval, ons ledenbestand kent momenteel 73 leden, de hinder beprijsd kan worden als 3,056 x 73 = 223,056 euro. Het bestuur kan deze maximale boete dan ook op korte termijn verwachten. “Deze gang van zaken betreuren wij ook ten zeerste. We waren er niet op berekend dat het zo zou lopen. Gelukkig kunnen we, gezien de post ‘incidentele kosten’ van vorig jaar, nu aanspraak maken op de door ons getroffen voorziening“, aldus The Fur.

Het bestuur heeft toegelaten dat de eerstejaars van voortraining zwaar o.l.v. Mevr. Vreeburg, op prime time KMT, is gaan trainen. Een kwalijke zaak, aangezien de opdrachten juist in het teken stonden van het wedstrijdroeien. De eerstejaars zijn er in belet hier wat over te leren. Bij terugkomst waren ze veel te moe, hadden ze rugklachten en waren ze er met hun hoofd niet bij. Een omgekeerde situatie dus.

De reacties op de ontstane situatie zorgde voor enkele tegenstrijdige geluiden vanuit de disputen. Mevr. Vreeburg zei zich van geen kwaad bewust te zijn. “Ik hou van zware ballen, dat weet iedereen. Dat is bij mij niet afhankelijk van de dag en ik hou me dan ook niet bezig met dispuut KMT’s. Ik wil gewoon elke dag coachen!”. Keiretsu voorvrouw Reuvers kon deze instelling echter niet waarderen. “Als vrouwendisputen afspraken maken, dan houden wij ons daaraan. Deze houding kan ik dan ook niet tolereren”. Ook bij Verzuipen werden uiteenlopende reacties aangetroffen. “Dit is absoluut laakbaar“, aldus Van Nistelrooij. “Na ook al geen grip te hebben gehad op de introperiode wordt ons nu ook de kans ontnomen om te laten zien aan onze feuten wie we echt zijn. Onze KMT kent zijn hoogtepunt natuurlijk pas als we onze feuten naar een damesdispuut sturen, maar dat zou niet uit hoeven te maken“. Mijl junior kon zich er echter niet zo druk om maken. “Luister; KMT’s, bier drinken, het is allemaal niet belangrijk. Waar het bij studentenverenigingen echt om zou moeten gaan is ects”.

Het CDO stond aanvankelijk gepland op 3 november, maar een spoedoverleg is om 12:00 vanmiddag belegd. WNN komt zsm met een uitgebreid verslag.

3 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page