top of page

WNN op zwart??

Wij als liefhebbers van WNN staan aan de vooravond van een ware revolutie. WNN heeft zich door de jaren ontwikkeld als toonaangevend opiniemedium binnen de TSR. Daar waar de druk van hogerhand soms hoog was heeft WNN te alle tijden haar rug weten recht te houden.

Helaas zou het kunnen zijn dat op korte termijn het één en ander gaat veranderen. De redactie en het bestuur zijn het afgelopen jaar uit elkaar gegroeid, en op dit moment gebrouilleerd geraakt. Eenieder die de smaadweek gevolgd heeft, heeft kunnen zien dat er soms tegen weten van de redactie in van hogerhand werd ingegrepen. Hierdoor werd de zorgvuldig in elkaar gedraaide opbouw van de smaadweek danig verstoord waardoor de hele week in het water is gevallen. Van de TSR, Aiesiec en zelfs van OUD-licht van Skoll Amsterdam werd in een brief om uitleg gevraagd.

Opvallend was de reactie van Aiesec, door de post op WNN heeft Aiesec enorm aan bekendheid gewonnen. “Alle publiciteit is positief, dus ook negatieve. Waar niemand van Make a Move danwel onze studievereniging had gehoord, liep het plots storm met de inschrijvingen,” aldus Dennniiis. “Wij denken er sterk over om een contract aan te gaan met WNN, waabij wij tegen vergoeding perodiek worden afgeplast.”

OUDLICHT was ronduit verbolgen over de censuur op WNN; Een passage uit de brief: “Dit is een regelrechte ramp, een strerk merk wordt te grabbel gegooid, het is hoog tijd voor een ingreep, vandaar dat wij hierbij willen mededelen dat een vijandig bod op de aandelen WNN wordt voorbereid.” De Muda’s, sinds kort ingelijfd door OUDlicht zagen de spinn-offs van een fusie: Kenker vet Auwe, tering man, overnemen en artikelen posten als een modderfokker.

Het is duidelijk dat het zo niet verder kan. Vandaar dat er een aantal opties zijn die wij u als lezer van dit medium willen voorhouden. Het stemmen op de verschillende optie kan via de Poll.

1) Doorgaan op zelfde voet, pappen en nathouden; 2) Redactie moet het veld ruimen; stokje wordt doorgegeven aan nieuwe generatie; 3) WNN moet op eigen voet verder, alleen Mack mag artikelen verwijderen; 4) Overname door Skoll OUDLICHT met als nieuw item de Muda column

Stemmen kan tot vanavond…

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

We zijn je niet vergeten Benno…..

‘’Waar Pluto in 2006 zijn erkenning verloor in de ogen van de astronomische kringen, raakte Benno van Smeersel deze kwijt in de Vidraatse kringen toen hij zich afgelopen jaar nog steeds in een ellipti

Spookhuysch

Na een week van objectieve verslagen uitbrengen over het reilen en zeilen van de leden der TSR Vidar, is het WNN nu ook gestuit op merkwaardige activiteiten binnen het eigen Dispuut. Paranormale activ

‘Hallo Merol Merol, de Merol is van mij’

Hoe zeer ze het ook proberen te verbloemen, dat er iets broeit in de heksenketel van Flopensa staat vast. Geen enkele Vidraat is het volgende beeld vreemd; de verplettering van een tedere meisjes ziel

Comments


bottom of page