top of page

Dispuut de Watergeuzen: Scherp, Kritisch en Eigenzinnig

-Eindrede Thijs Demoed – Er wordt wel eens gezegd dat de waarheid je vrij zal maken dus dit lijkt me hier en nu de juiste plaats en tijd voor.

Bestuursvorming Toen ik mezelf voor het bestuur gevraagd had, (het kroegvolk lacht) brak er een spannende tijd aan. Had Paul mijn sms-je wel gekregen en hoe zou hij er op reageren. Het is toch vrij ongebruikelijk om zulk soort dingen per sms af te handelen maar voor dit bestuursjaar wilde ik iig de boot niet missen dus moest ik deze drastische maatregel nemen. Gespannen wachtte ik een paar dagen af en opeens was er een lunch in de mensa waarin we eea bespraken. Aangezien Paul praeses wilde worden en Dix al benaderd was voor VP opteerde ik dan maar voor de Quaestor functie. Zo gezegd zo gedaan en alles was koek en ei tot en met de carnaval in Boogie. Daar maakten wij de klassieke fout om halverwege onze bestuursvorming, onder het genot van een biertje, te gaan vertellen dat wij in het nieuwe bestuur zouden komen. Blijkbaar waren de juiste mensen niet geinformeerd of gekend en erkend in de politieke arena en via gastenboeken op websites van disputen werden wij met de grond gelijk gemaakt. Ik kan je vertellen dat dat niet relaxed is. Je zit halverwege je bestuursvorming en heel de sfeer op de vereniging was voor mij verziekt en mijn energie ebde weg. Op dat moment coachte ik ook nog een zware/zwichte/lichte wedstrijdploeg die nog geen blik had en als eerstejaars coach heb je het dan al druk genoeg. Heel de vereniging kijkt mee over je schouder hoe je ploeg presteert en als je dan ook nog tegengewerkt wordt, met al je goede bedoelingen gecombineerd met gezonde ambitie dan wordt het mentaal toch vrij zwaar. Als je vriendinnetje dan ook nog een ploeg coacht die de beste lichte eerstejaars 8 van Nederland aan het worden is en een ego als dat van mij hebt, eerzuchtig als ik ben, kun je je misschien een beetje gefrustreerd gaan voelen. Het duurde dan ook niet lang nadat ik op vakantie was voordat het uit was. Gelukkig waren Paul en Catrien een ware Machiavellistische tegenlobby begonnen onder auspiecien van het Orakel van Rotterdam (Niels van Campen) zijn protege Paul Lemmens en het toen zittende bestuur van den Kieboom. ‘De heerser moet zich twee dieren ten voorbeeld stellen ‘en wel de vos en de leeuw: de leeuw kan zich namelijk niet verdedigen tegen valstrikken, en de vos niet tegen wolven. Hij moet dan ook een vos zijn om de valstriken in de gaten te hebben en een leeuw om de wolven schrik aan te jagen’. Onwetend als wij waren werd er vrolijk door Paul en Catrien op los gelobbyd maar het mocht niet baten er waren teveel ego’s niet gekend en er was een politiek signaal nodig. Ik mocht dan ook geen Quaestor worden maar moest dan Quaestor Domus worden. Daar heb ik lang over getwijfeld maar na een praatsessie met het Orakel van Rotterdam waarin ik mijn kaarten niet op tafel legde maar wel de beginselen van bestuurskunde uitgelegd kreeg voelde ik mij wel weer wat beter. Op de vereniging bleef het onrustig en er werd zelfs gesproken van een tegenbestuur, iets waardoor je je nog gelukkiger gaat voelen. Op slinkse wijze bemachtigden wij op een gegeven moment de inlogcode van een bepaald e-mail adres waarop onze tot op de dag van vandaag anonieme tegenstander zijn mensen aan het verzamelen was en konden wij meelezen met de vijand. Je reinste spionage en contra-spionage maar op die manier zijn we wel aan Erik gekomen die natuurlijk de Assessor Domus wilde worden. Echt erg leuk allemaal. Maar ja, politiek is een voortzetting van oorlog met andere middelen dus je doet wat je kan. Tijdens de OOCUZ zei ik tegen Paul dat ik dan wel Quaestor Domus wilde worden, ik had geen idee wat dat inhield dus besloot ik om maar niet meteen naakt in de paal te klimmen. Het politieke klimaat was er niet helemaal naar. We gingen op zoek naar de meest degelijke en betrouwbare persoon, die in het bestuur wilde en die er te vinden was op de TSR en kwamen natuurlijk bij Doortje uit. Dora wilde graag Quaestor worden dus die wilde ook bij ons aan boord komen. Ik bleef toch nog zitten met wat frustraties en toen ik na het nuttigen van te veel alcoholische consumpties op de eerste pijleravond, waar ik niks meer van weet dat ik dat gedaan heb, dora op onvriendelijke manier duidelijk maakte wat ik er allemaal van vond maakte ik mezelf daar ook niet veel gelukkiger mee en haar ook niet. Nogmaals mijn diep gemeende excuses. Hans en Rob hadden ook trek in een jaartje bestuur dus die kwamen er ook bij. We moesten toen alleen nog een abactis hebben en wie kon dat beter zijn dan Lorian Roos. En nadat ze ons haar marktwaarde duidelijk had laten voelen waren we compleet. Dispuut de Watergeuzen bedankt voor jullie steun in deze tijd, zonder jullie had ik me zeker teruggetrokken. P.t. bestuur van de Kieboom Kaj, Linn, Willemijn, Daan, Thijs, Sjoerd, Marcia, Rolf ook bedankt voor jullie steun in deze tijd.

Voorbereiding en in het bestuur Toen we compleet waren moesten we ons natuurlijk gaan bewijzen in dat klimaat. We probeerden alles zo professioneel mogelijk aan te pakken maar je gaat natuurlijk nog een paar keer op je bek voordat alles echt goed gaat. Na een hectische beginperiode, pijleravonden en lustrumsluitingsweek, waarvan je van tevorenen denkt te weten hoe alles moet en alles dan toch anders blijkt te zijn dan je verwacht krijg je geen tijd om bij te komen. Op onze eerste ALV ramde ik vanuit mijn functie en in samenwerking met de p.t. QD 2 voorstellen er doorheen voor de aanschaf van de computap en de verhoging van het afkooptarief van de werkuren. Voor mijn functie bestond er namelijk geen draaiboek sinds de splitsing van de 7e naar de 8e bestuursfunctie. Ik heb natuurlijk wel het mooie quaestoraatsboek maar dat vond ik toch wel erg dik en gaat vooral over quaestor dingen dacht ik. Dat boek is mijn bijbel geworden in die beginperiode en ik dank mijn voorgangers dat ze dat boek geschreven hebben. Met dat beetje boekhouden van de middelbare school en die vage universiteitsvakken boekhouden die ik gehad heb redde ik het niet maar gelukkig is alles goed gekomen en weet ik nu echt het verschil tussen de balans en de winst en verliesrekening, eigen vermogen en natuurlijk winst societeit.

Wat doet de Quaestor Demoed? Ik heb het idee dat veel mensen niet weten wat de HATSIEQDEMOED nou eigenlijk de hele dag doet voor Vidar dus ik denk laat ik het eens uitleggen. De QD doet de boekhouding van alle inkopen van het barbedrijf, de verkopen van het barbedrijf, is verantwoordelijk voor alle chartale geldelijke stromen mbt het barbedrijf en dat mag wat mij betreft ook wel wat giraler worden. Is verantwoordelijk voor de maandelijkse belastingaangifte mbt de BTW van het barbedrijf en de loonbelasting van de werkacties. Natuurlijk ook voor het aanbieden van de werkacties en het debiteurenbeheer, voorraadbeheer ism de AD en het betalen van alle facturen ism de Q. Kortom, best veel. Verder heb ik in de beginperiode op onze eerste ALV een voorstel geschreven voor het verhogen van het afkooptarief van de werkacties en de aanschaf van de computap voor in de societeit en de borrelkamer wat gelukkig door de ALV kwam na een geslaagde presentatie.

In het bestuur –vervolg- Toen kwam gala-gate nog, gelukkig wisten we toen al beter onze weg binnen de vereniging en Dora heeft dat samen met de KC kundig opgelost. -censuur- De ViTri kwam, de ViTRi ging, NJTK, superleuk feestje met de gebroeders Co, De OOCUZ, ook een supermooi feestje, alleen knijp je hem wel als al die gasten staan te rellen. Gelieve ook wat meer Vidraten eerder op de avond in de tent aanstaande jaar om de bar en paal te verdedigen. Daan en Joes, ik heb er een veiligheidsplan voor geschreven en er mag nog steeds niet in de paal geklommen worden! ZRB, altijd leuk als Aegir langskomt, onze corporale vrinden van Vindicat doen ook gewoon lekker waar ze zin in hebben. Het was toen redelijk een- op- een Quaestor verdedigt de Domus tegen een Zware bal van 2.12 Gelukkig bleef ik hem vervolgens ook nog elke wedstrijdweekend tegenkomen op de Bosbaan waar we elkaar met gepast ontzag uit de weg gingen. Rob Hermans, de Agressor, had het blijkbaar iets te bont gemaakt een week daarvoor in het hoge noorden. TIK week, ik was even weg maar het eindfeest was weer fantastisch, PC en IC de AD, Cie van het Huis, Eerstejaarscommissie en verder iedereen die geholpen heeft bedankt voor de echte Vidar sfeer. Vidar begint waar de TIK week eindigt! Verder vond ik de werkactie van de Auto-RAI in samenwerking met Luba-consulting leuk om te doen, evanals de werkactie bij festival Mundial hier in het Leijpark in samenwerking met Brandbol en waar ik nog 50.000 gratis plastic bekers achterover wist te drukken voor de TSR. De Canadese roeibond U-23, bedankt dat je op Vidar wilde blijven Paul en natuurlijk ook nog de Dag van de Watersport ism de KNSRB.

Woorden van dank aan mijn bestuur Meneer de Raeses: Paul Veugen, bedankt voor je kracht en doorzettingsvermogen Vice-Praeses: Dix, ontzettende HighPotential, bedankt voor al je felheid en je Vidar-hart Abactis: Lorian, bedankt voor al je sociale vaardigheden. Quaestor: Dora, bedankt voor je stelligheid, nauwkeurigheid en het bewaren van het overzicht Assessor: Rob uit Hermans, bedankt voor al je slechte grappen en onconstructief gedrag in de bestuurskamer Assessor Classicus: Hans, bedankt voor al je kontverhalen en levensvreugde Assessor Domus: Erik, bedankt voor je goede hart en inborst. Met dit bestuur kan elk evenement georganiseerd worden.

Things-to-do- voor het a.t. bestuur -Het starten van den Ouden Vier op de Varsity. Ik weet dat we altijd zeggen dat we de Varsity uit principe niet starten omdat we geen corporale vereniging zijn (zouden ze hem snappen?) maar nu we de juiste wagen hebben geacquireerd kan dat ons in ieder geval niet meer in de weg staan. Hierbinnen zie ik ook een rol weggelegd voor een van de meest prominente gezelschappen van de TSR: De Heeren van den Jool. Dus als de a.t. praeses ff contact opneemt met de h.t. president van de Heeren dan kan de norm vastgesteld worden en kan er fanatiek gelobbyd gaan worden bij de KNSRB. -Bier drinken en peuken roken. Heel wel belangrijk en dient niet onderschat te worden. Daar gaat veel tijd en energie in zitten en dient niet verwaarloosd te worden maar onder de bezielende leiding van het a.t. domusschap moet dat wel goed komen dacht ik zo. -Het Vidarlied. Ik zeg zingen bij elke overwinning van een vidarploeg. Het is een mooi lied en moet meer gezongen worden. We zijn namelijk 1 vereniging. -Mores in de societeit tijdens de ALV’s en BLV’s, Berend heeft daar al een rondvraag over gesteld dus dat hoeft niet herhaald te worden. Er zijn nameijk ook niet leden bij.

Mensen die ik wil bedanken

Mijn vader en moeder. Wie had ooit gedacht dat jullie zoon het tot Quaestor Domus van de TSR zou schoppen nadat hij door een auto geschept was in Zeist en met bijbehorende schedelbasisfractuur + twee weken kunstmatige coma redelijk afgeserveerd was en waarvan de doktoren zeiden dat ie alleen nog maar door een slangetje kon eten de rest van zijn leven. Jullie twee persoonlijkheden zijn nu een in mij geworden en het komt allemaal goed. Verder beloof ik plechtig dat ik van nu af aan hard zal studeren in het Leidsche en dat ik weer rugby ga spelen, zoals het hoort. Maar in ieder geval bedankt voor de verwekking.

Dispuut de Watergeuzen. Bedankt voor de opvoeding Sjef en Neuk, Van Asten voor zijn scherpe geest, Lemmens voor zijn briljante lach en natuurlijk mijn jaargenoten van generatie de Kameleon; Slat, Van Binsbergen, John en Ost. Het is nog steeds de beste grap ever dat wij de kopspijkers in beeld prijs hebben gewonnen toen dat progamma nog wel goed bekeken werd en dat we daar een enorm kontverhaal hebben staan ophangen in Amsterdam en dat ze ons geloofden. Egge, lekker jezelf blijven. Prof, wanneer gaan we weer naar Luzern? FF over de apennrots heersen. Steije, ouwe relkoning. Roover, wanneer gaan we een taart bakken? Jongerejaars, zwoegen voor de club met jullie godenlijven dan komt het allemaal goed. Ik zal altijd betrokken blijven.

Loes en Cecille voor de werkacties van de liederentafel en Thijs van Zielst voor het gastheren op de universiteit. Ik had er geen omkijken naar. Bedankt.

ZWAAR 05. Coaches: Wout Croonen de lederkoning. Irmo ‘de inpik verrast jou niet, jij verrast de inpik’ Vreeburg. Jan Willem Visser, hoezo is de tank leeg dan? Stoertje Bonna ‘dit mag je echt aan niemand doorvertellen he’ peukie roken biertje doen veel praten’ van Schijndel. Nummer 8 Crazy Bernardo, tempo 40 gek, kunnen we niet hoger. Nummer 7 Wicked lekker chillen gast. Nummer 6 Paardelul, altijd feest onder de douche. Nummer 5 Jeffrey ouwe Verzuipert die je bent Nummer 4 Dirks blijven lachen gast en ook vooral jezelf blijven. Nummer 3 Lauwe Lau als ik mijn benen eronder zet dan gaat de boot pas echt lopen. Nummer 2 Deelmoed/Helmoed/Deelmat/Turbo Nummer 1 Van Zielst/Turbo/de Professor/ de prof/ de professional de a.t. Quaestor. Verder hebben we de Randstad nu toch wel al met 4 bootlengtes gewonnen nietwaar? Gasten, met jullie aan mijn zijde duik ik elke oorlog in.

Voortraining ZWAAR 04. En dan met name Jeroen Egge. Sorry mannen van de poststraat voor de roze voordeur ik was alleen een beetje boos. Slat, binnenkort ook een keertje de poortdeur van het Annaplein schuren-verven-lakken?

ZWAAR 03. Mooie club, had ik graag bijgezeten maar de coaches beslisten anders in al hun wijsheid. Ik vond het geen professionele selectieprocedure maar ja, het is gegaan zoals het gegaan is.

ZWAAR 06. Coaches Mark Dekker voor algehele levensvreugde. Marije de Gruijter met het stuurtouw in de hand, sorry dat ik niet aan het vlot was om je te feliciteren. Stuur: Vivian Leemans Roeiers: Sam, Maarten, Niki Bass, Ramon Haken, Arnout, Hoi ik ben Ruben, Tommy, Borsten (ook lekker jezelf blijven en goed voor jezelf en mijn roeiblazer zorgen, ik heb de mijne van Vreeburg gehad) Koen Elschot. We hebben ons best gedaan, meer kan je niet doen. Ik hoop dat jullie met een fijn gevoel op het seizoen terugkijken en ons gesprek op de Slot herinneren.

Retecorporaal IC 05 Anten, Heuvelaer, Agterberg senior, De Groot, Linssen, Geene, mejuffrouw den Hollander (ik hou nog steeds van je), de Wal, Gooskens, De Winter, Van Schijndel. Heel wel tof. Berlijn was konings zo ook de discotheek/club/bar/dancing de Qdorf.

Noud Broere Noud, wat jij ook allemaal voor de TSR doet en gedaan hebt. Serieus respect voor jou.

IC 06 Leuke kleur die vestjes meneer Broere.

LC Ik hoor nog steeds niks.

De Kascommissie En met name daarin Sjoerd Harbers mijn voorganger die zich elke maand weer 1 keer naar Vidar moest fietsen om de boekhouding te controleren.

De Cie van het huis En dan in het bijzonder Teun Hoozemans van het jaar 02 met voorsprong uit de start. Je bent een held en hebt het heel goed door. Bedankt voor je algehele relaxedheid. En natuurlijk ook Rolf Goris.

Gijs van den Heuvel ouwe vos.

Longha 4

Nogmaals Jan-Willem, Irmo, wedstrijdsectie 2005 en iedereen waar het hart op de goede plaats zit.

En dan als laatste:

Susannah Chayes; het orakel van Amstelveen Bedankt voor de cultuuromslag die je gemaakt hebt op Vidar. Vroeger telde je alleen mee als je wedstrijdroeier was en dan minstens senioren A status had. Nu roeit iedereen en tellen compo’s ook mee. De harde macho-cultuur is verdwenen en de professionalisering van het roeien zet door. Samen met het orakel van Rotterdam en bestuur Lemmens hebben jullie dat heel goed gedaan. Overigens wil ik wel nog mijn geld terug van het gala omdat je je niet aan de galaplicht hebt gehouden.

Als een slang die zijn huid aflegt Ontgroei je de ene kring na de Andere, steeds wijder, vanuit een kern die Holland heet

Ik laat me niet temmen,

Altijd tegen de stroom in,

Tot ziens maar niet vaarwel,

Semper fidelis,

Vidar – fucking mooi!

126 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

We zijn je niet vergeten Benno…..

‘’Waar Pluto in 2006 zijn erkenning verloor in de ogen van de astronomische kringen, raakte Benno van Smeersel deze kwijt in de Vidraatse kringen toen hij zich afgelopen jaar nog steeds in een ellipti

Spookhuysch

Na een week van objectieve verslagen uitbrengen over het reilen en zeilen van de leden der TSR Vidar, is het WNN nu ook gestuit op merkwaardige activiteiten binnen het eigen Dispuut. Paranormale activ

‘Hallo Merol Merol, de Merol is van mij’

Hoe zeer ze het ook proberen te verbloemen, dat er iets broeit in de heksenketel van Flopensa staat vast. Geen enkele Vidraat is het volgende beeld vreemd; de verplettering van een tedere meisjes ziel

Comments


bottom of page